Mentalno zdravlje: O kontroli

Trenutna vladavina epidemije korona virusa predstavlja izvanrednu situaciju u kojoj je naš dosadašnji način života poljuljan, mogućnosti ograničene te je potrebna hitna prilagodba novim životnim uvjetima.