UZ DUGINE BOJE DO MENTALNOG ZDRAVLJA

Udruga za unaprjeđenje mentalnog zdravlja Vrapčići jučer je, 17.10.2022. održala uvodnu konferenciju za projekt “Uz dugine boje do mentalnog zdravlja” koji je financiran od strane Fonda za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova ACF Hrvatska, a ukupna vrijednost projekta je 82.095,79 eura.  Projekt se provodi u partnerstvu sa FRI – Foreningen […]