SPORTSKE IGRE 2023.

Članovi Kluba liječenih alkoholičara “Jasni vidici” iz Oriovca pozvali su članove Udruge “Vrapčići” na sportske igre na obronke Dilj gore, kod kuće Udruge vinogradara i voćara Općine Oriovac. Članovi su se pripremali za natjecanja što dokazuju i osvojene diplome u njihovim rukama, naravno da i oni najmlađi su sudjelovali i hrabro se borili. Zahvaljujemo KLA […]