PARTNERI NA PROJEKTU

PROJEKT : P.E.Z. program

P.E.Z. program psihosocijalne podrške (P.revencija, E.dukacija, Z.dravlje)!

NOSITELJ:

Boćarski klub osoba s invaliditetom „Nada„ grada Požege i županije Požeško -slavonske

PARTNERI:

Grad Pakrac, Udruga Vrapčići, Udruga “Latica”, Ronilački Klub Požega

OPĆI CILJ PROJEKTA:

Unaprjeđenje psihičkog i tjelesnog zdravlja osoba s najtežom vrstom i stupnjem invalidnosti i njihovih članova obitelji

Program je odobren u sklopu natječaja za prijavu trogodišnjih programa udruga iz područja psihosocijalne potpore u svrhu traženja financijske potpore iz dijela prihoda od igara na sreću za 2022. godinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

PROJEKT : Budi jak u krizi

NAZIV PROJEKTA:

Be strong! @ crisis – Budi j@k! u krizi

KORISNIK:

Udruga osoba s invaliditetom Slavonski Brod „Loco-Moto“

PARTNERI:

 • Srednja medicinska škola Slavonski Brod
 • Rotaract club Slavonski Brod, Distrikt 1913
 • Udruga slijepih Brodsko-posavske županije
 • Udruga za unaprjeđenje mentalnog zdravlja „Vrapčići“ 
 • Grad Slavonski Brod

CILJ PROJEKTA:

Projekt „Be strong! @ crisis – Budi j@k! u krizi“ ima za cilj kroz 18 mjeseci ojačati kapacitete organizacija civilnog društva za provedbu aktivnosti prilagođenih potrebama osoba s invaliditetom i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama, a kroz razvoj novih i poticanje korištenja postojećih rješenja, osmišljenih i prilagođenih za uvjete ove i potencijalnih budućih kriza.

OČEKIVANI REZULTATI:

Projektom su predviđene aktivnosti koje podržavaju jačanje kapaciteta OCD-a kao što su obuka, izobrazba, radionice, javne/stručne rasprave, obuka na radnom mjestu, programi mentorstva,  aktivnosti podizanja javne svijesti, razvoj pisanih materijala, učinkovit odgovor na potrebe lokalne zajednice u obliku malih akcija u zajednici,  razvoj održivih modela kao i jačanje sposobnosti koje se odnose na specifične vještine lokalnih OCD-a za pružanje usluga, administraciju, vođenje financija, provedbu lokalnih projekata i razvoj učinkovitih civilno javnih partnerstva koja se temelje na izgradnji zajedničkih rješenja uočenih problema, kao i cjeloživotno učenje zaposlenika OCD-a i njihovih ovlaštenih zastupnika te suradnja OCD-a i lokalne vlasti kako bi se izgradile javne usluge orijentirane građanima i korisnicima.

Ciljana skupina su 4 OCD-a koje imaju potrebu jačati svoje kapacitete, posebice u kriznim situacijama

 • Udruga osoba s invaliditetom Slavosnki Brod „Loco-Moto“
 • Rotaract club Slavonski Brod, Distrikt 1913
 • Udruga slijepih Brodsko-posavske županije
 • Udruga za unaprjeđenje mentalnog zdravlja „Vrapčići“ 

Vrijednost projekta: 421.746,62 HRK

EU potpora: 358.484,63 HRK

Razdoblje provedbe: 21. ožujka 2022. do 21. rujna 2023.

Kontakt osoba za više informacija:

Ivana Džida, voditeljica projekta

E-mail: locomoto@udisb.hr

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

PROJEKT : MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI

NAZIV PROJEKTA : Mentalno zdravlje u zajednici

NOSITELJ:

Stichting Koalicija za rad s psihotraumom i mir Vukovar

PARTNERI:

Udruga Ludruga . Udruga za unaprjeđenje mentalnog zdravlja Vrapčići, Udruga za promicanje mentalnog zdravlja Feniks

OPĆI CILJ PROJEKTA:

Cilj projekta “Mentalno zdravlje u zajednici” je razviti usluge koje se temelje na zajednici osnivanjem grupa uzajamne podrške. Grupe uzajamne podrške predstavljaju mjesta na kojima se pruža uzajamna pomoć u zajednici. Jedni drugima pružamo pomoć tijekom kriza te učimo o novim mogućnostima. Peer facilitatori ili stručnjaci po iskustvu, su osobe s osobnim iskustvom problema mentalnog zdravlja koji su osposobljeni podržavati druge osobe u potrebi.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

Projektne aktivnosti uključuju inicijativu za poboljšanje dostupnosti skrbi osnivanjem grupa peer podrške za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici, javnu kampanju za destigmatizaciju mentalnog zdravlja putem festivala Mentalnog zdravlja te jačanje kapaciteta udruge radi održivosti i multipliciranja projektnih rezultata.

Projekt je financijski podržan kroz Fond za aktivno građanstvo Hrvatska putem Poziva za prijavu srednjih projkata financiran uz podršku Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova te sufinanciran sredstvima Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara.

Obavijesti o svim projektnim aktivnostima možete pratiti na web stranici Stichting koalicije za rad s psihotraumom i mir, Vukovar te na njihovim društvenim mrežama:

​https://www.cwwpp.org/koalicija-za-rad-sa-psihotraumom-i-za-mir-vukovar.html 

​https://www.facebook.com/CWWPPORG

https://twitter.com/CWWPPORG​

https://www.instagram.com/cwwppvu/

Projekt: Pomozi mi da pomognem

NAZIV PROJEKTA:

Pomozi mi da pomognem

NOSITELJ:

Udruga Ludruga, Zagreb

PARTNERI:

Udruga za unaprjeđenje mentalnog zdravlja „Vrapčići“ iz Slavonskog Broda, Udruga za psihosocijalnu pomoć Susret iz Zagreba, Stichting koalicija za rad sa psihotraumom i za mir iz Vukovara

Trajanje: 10. prosinca 2021. – 9. prosinca 2022.

OPIS PROJEKTA:

Projekt „Pomozi mi da pomognem“ pruža priliku za razmjenu informacija i učenje o suvremenim metodama brige za mentalno zdravlje u zajednicama koje stavljaju fokus na ulogu pojedinca u vlastitom oporavku. Oporavak znači da osoba sa psihosocijalnim teškoćama ponovno uči koristiti vlastite kapacitete, pri čemu joj izolacija i socijalna isključenost nimalo ne pomažu. Upravo suprotno, ključnu ulogu u procesu oporavka preuzima zajednica stvaranjem adekvatne mreže skrbi, u koju se, pored stručnjaka s područja psihosocijalnog zdravlja, uključuju članovi obitelji i prijatelji, kao i stručnjaci po iskustvu (peer stručnjaci). Projekt je osmišljen kao kolaž pomno isplaniranih aktivnosti koje će povezati sve partnere u istome kao i sudionike i korisnike u svim županijama u kojima udruge djeluju.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 1. Trening za osposobljavanje facilitatora Grupa peer podrške, na kojemu će se provesti niz iskustvenih vježbi osmišljenih na temelju realnih situacija iz postojećih Grupa, kako bi se doživjela grupna dinamika. Facilitatori će nakon toga moći samostalno provoditi grupe za peer podršku uz stalne konzultacije i superviziju stručnjaka iz udruge nositelja projekta i partnerskih udruga;
 2. Grupe peer podrške za osobe sa psihosocijalnim teškoćama i članove njihovih obitelji. Osobe sa psihosocijalnim teškoćama iz Grupa dobivaju sigurno i zaštićeno mjesto gdje se mogu susresti s drugima koji prolaze slična životna iskustva, dijeliti s drugima ono što prolaze – misli, osjećaje, pitanja koja ih muče, te jedni drugima pružiti podršku. Članovi njihovih obitelji kroz Grupe saznaju koje su potrebe i mogućnosti ranjivog člana obitelji, stječu uvid u vlastito, nerijetko narušeno psihičko stanje te uče kako popraviti odnose koji predstavljaju otežavajući faktor oporavka osoba sa psihosocijalnim teškoćama;
 3. Konzultacije za facilitatore Grupa peer podrške – konzultanti razgovaraju s facilitatorima Grupa o različitim situacijama koje su se dešavale na Grupi, o reakcijama facilitatora na te situacije i zajedno iznalaze rješenja za konkretne situacije;
 4. Radionica za izradu osobnog plana oporavka i edukacija za peer stručnjake – osobni plan oporavka (WRAP-Whole Recovery Action Plan). WRAP je inovativan alat za suočavanje s vlastitim psihosocijalnim teškoćama. Podrazumijeva detaljan uvid u vlastito psihičko stanje, okidače koji dovode do razvoja psihosocijalnih teškoća, mogućnosti sprječavanja istih;
 5. Stručne psihoterapijske konzultacije za peer stručnjake;
 6. Stručna supervizija za peer stručnjake;
 7. CARe edukacija – kroz ovu aktivnost provesti će se edukacijske radionice po metodologiji i principima (Comprehensive approach to rehabilitation) namijenjene stručnjacima po profesiji (socijalni radnici, psiholozi, soc.pedagozi, itd.) Stručnjaci se upoznaju s CAR-e metodologijom rada orijentiranom ka oporavku, kako se približiti osobi i osnažiti ju te uraditi procjenu snaga, kako ranjivost osobe pretvoriti u snagu, raditi s okruženjem, itd. Znanja i vještine koje stručnjaci steknu primjenjivat će u svom radu i nakon završetka projekta. Edukacijom osoblja koje dovodi do povećanja njihovih kompetencija smanjuje se stres i prevenira sindrom izgaranja.

Projektne aktivnosti provode se uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva. Sadržaj dokumenata u isključivoj je odgovornosti udruge i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Ministarstva zdravstva.