Predavanje “Psihotični poremećaji i sredstva ovisnosti”

Predavanje “Psihotični poremećaji i sredstva ovisnosti”

U sklopu aktivnosti Psihoedukacija za mlade, koja se provodi kroz projekt Gnijezdo podrške, dr. Ana Kolovrat spec.psih. održala je predavanje za mlade na temu štetnosti ovisnosti i unaprjeđenja mentalnog zdravlja. Ciljevi edukacije su da mladi bolje razumiju problematiku ovisnosti, mentalnog zdravlja i psihosocijalni teškoća, te da upoznaju osnovne pojmove i razumiju važnost promicanja mentalnog zdravlja kao i specifičnosti mentalnih poremećaja.

Projekt je financiran od strane Središnjeg ureda za demografiju i mlade.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontaktirajte nas