PROJEKT - F i JA

Udruga Vrapčići započela je sa provedbom novog projekta naziva “F i JA” koji je financiran sredstvima Ekumenske Inicijative Žena – EWI u visini od 4.000,00 eura. Ciljna skupina s kojom će se ovaj projekt baviti su žene koje imaju u svojoj dijagnozi slovo F koje, prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti (MKB), označava mentalne poremećaje (kategorija F). Projekt će pozitivno utjecati na psihosocijalni razvoj žena sa psihičkim smetnjama, pružiti im podršku i razumijevanje, ojačati njihove kapacitete za samostalnim životom, a isto tako, kroz aktivnosti ćemo senzibilizirati i širu javnost o učestaloj diskriminaciji i problemima sa kojima se susreću žene koje u svojoj dijagnozi imaju slovo F.

Glavne aktivnosti projekta su grupe uzajamne peer podrške, radionice psihofizičkog osnaživanja (radionica 4 godišnja doba), zaštitne kreativne radionice, stručno predavanje o položaju žena sa F dijagnozom u društvu, okrugli stol na temu „Utjecaj kršćanstva na ravnopravni položaj žena u društvu i karitativne usluge Katoličke crkve za žene koje su u riziku od socijalne isključenosti“ te izvođenje kazališne predstave “Zavirite u moj film” i postavljanje izložbe “Muzej mentalnog zdravlja”.

Projekt se provodi u suradnji sa: Zajednicom klubova liječenih alkoholičara BPŽ i to sa Ženskim klubom liječenih alkoholičara “Vita” te sa Caritasom “Sv. Anastazija” iz Sremske Mitrovice (Srbija).