PROJEKT - GNIJEZDO PODRŠKE

Temeljem prepoznate potrebe za preventivnim djelovanjem u radu s mladima koji otprije imaju povijest psihosocijalnih teškoća osmišljen je projekt „Gnijezdo podrške“, čiji je glavni cilj jačati i razvijati socio – emocionalne i životne vještine mladih s ciljem smanjenja korištenja sredstava ovisnosti, promicanja mentalnog zdravlja i unaprjeđenja kvalitete života. Osim toga, cilj ovog projekta je doprinos učenju različitih strategija za uspješno nošenje s izazovima odrastanja, donošenje zdravih i prosocijalnih odluka i izbora te stvaranje i održavanje pozitivnih odnosa s drugima. Također, dodatni cilj je doprinos jačanju kapaciteta svojih djelatnika i vanjskih stručnjaka u provedbi preventivnih programa, umrežavanje stručnjaka različitih profila te doprinos razvoju volonterstva.

Aktivnosti ovog programa pomno su osmišljene sukladno Minimalnim standardima prevencije ovisnosti te su usmjerene na prevenciju ovisnosti o duhanu, alkoholu, drogama i internetu u sveobuhvatan preventivni program, po načelu integriranosti i usmjerenosti na sve vrste ovisnosti, uz uključivanje različitih stručnjaka iz institucija i udruga te korištenjem raznolikih, kreativnih, edukativnih i inovativnih metoda učenja, poput psihoedukativnih predavanja za mlade i članove njihovih obitelji, edukativnih i iskustvenih radionica, osnivanja grupa uzajamne peer podrške za mlade i pružanje usluga besplatnog individualnog psihološkog savjetovanja, a sve s ciljem promicanja i unaprjeđenja mentalnog zdravlja i svih pozitivnih ishoda koji su s njime povezani, poput samopoštovanja, samopouzdanja, psihološke otpornosti ili pozitivne slike o sebi.

Očekuje se kako će projektne aktivnosti rezultirati u smanjenju zlouporabe sredstava ovisnosti i unaprjeđenju kvalitete života i mentalnog zdravlja mladih, s naglaskom na mladima sa psihosocijalnim teškoćama. Očekuje se i  da će korisnici unaprijediti svoje psihosocijalne vještine, od samopouzdanja, regulacije emocija, nošenja sa stresom do komunikacijskih vještina. Vrlo važno, provedbom projektnih aktivnosti doći će do umrežavanja i osnaživanja stručnjaka, kao i njihove veće educiranosti za rad u području prevencije ovisnosti i tegoba mentalnog zdravlja kao dvaju najvećih javnozdravstvenih problema koji se tiču mladih.

Konačno, očekuje se kako će provedba svih projektnih aktivnosti kod šire javnosti doprinijeti većem razumijevanju mladih, osvještavanju važnosti mentalnog zdravlja i štetnosti uzimanja sredstava ovisnosti te senzibilizaciji i stvaranju pozitivnih stavova prema osobama sa psihosocijalnim teškoćama. Sudjelovanje šireg građanstva u projektnim aktivnostima indirektno će doprinijeti smanjenju stigme prema osobama sa psihosocijalnim teškoćama te smanjenju autostigme među mladima sa psihosocijalnim teškoćama. Uključivanje većeg broja volontera u provedbu projektnih aktivnosti doprinijet će razvoju volonterstva u lokalnoj zajednici.

Nositelj projekta je Udruga za unaprjeđenje mentalnog zdravlja „Vrapčići“, a partner na projektu je Udruga Enas iz Slavonskog Broda. Projekt vrijedan 18.581,19 eura financiran je iz sredstava Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Projekt traje 12 mjeseci, od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.