PROJEKT - MLADOST ZA UMJETNOST

Umjetnost i stvaralaštvo postoje od kada je svijeta i vijeka. Crteži u špilji Lascaux nam pokazuju da je umjetnost očito bila važna čak i u okruženju koje je cijenilo isključivo preživljavanje. Rezultati brojnih istraživanja otkrivaju kako bavljenje kreativnim radom u svakoj razvojnoj dobi potiče doživljavanje ugodnih emocija, umanjuje depresivne simptome, smanjuje stres i anksioznost te čak može povoljno utjecati na poboljšanje rada imunološkog sustava.

Upravo zato je osmišljen projekt „Mladost za UMjetnost“, čiji je cilj doprinijeti promicanju tjelesnog i mentalnog zdravlja, unaprjeđenju kvalitete života i smanjenju korištenja sredstava ovisnosti kod mladih, a sve kroz prizmu stvaralaštva, kreativnosti i umjetnosti.  Projekt je osmislila te ga uz podršku mentora provodi skupina mladih članova, volontera i zaposlenika Udruge za unaprjeđenje mentalnog zdravlja Vrapčići, a financiran je iz sredstava Europskih snaga solidarnosti. Projektne aktivnosti provode se od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.888,00 eura.

Projektne aktivnosti uključuju kreativne i umjetničke radionice namijenjene mladima u okviru Kluba Vrapčići (kreativne radionice, izrade sapuna, svijeća, prirodne kozmetike, ukrasa, uvježbavanje zbora, lutkarska i kazališna radionica, radionica pisanja poezije), psihoedukativna predavanja te edukativne i iskustvene radionice u području prevencije ovisnosti i razvoja socio – emocionalnih vještina. Također, projektne aktivnosti uključuju i organizaciju događanja za mlade, a to su edukativno – informativni panoi i štandovi, izložba Muzej mentalnog zdravlja, volonterska akcija uređivanja i oslikavanja keja, promocija zbirke poezije nastale u okviru radionica, lutkarske predstave i predstava “Zavirite u moj film” te konačno organizaciju studijskog putovanja za mlade, a sve s ciljem promicanja i unaprjeđenja mentalnog zdravlja i svih pozitivnih ishoda koji su s njime povezani, poput samopoštovanja, samopouzdanja, psihološke otpornosti, pozitivne slike o sebi i slično, kao i prevenciju ovisnosti, kroz stvaralaštvo, kreativnost i umjetnost.

Očekuje se kako će projektne aktivnosti rezultirati u unaprjeđenju kvalitete života i mentalnog zdravlja, prevenciji zlouporabe sredstava ovisnosti te unaprjeđenju kvalitete života i mentalnog zdravlja mladih, s naglaskom na mladima sa psihosocijalnim teškoćama, a sve kroz poticanje na uključivanje u umjetničke, kreativne i edukativne radionice koje mladima pružaju priliku da se izraze, stvaraju te osjećaju svrhovito i ispunjeno.

Vrapčići pozivaju sve zainteresirane na uključivanje u projekt „Mladost za UMjetnost“, a prijaviti se mogu na e-mail josipa@udrugavrapcici.hr ili broj +385 91 532 23 33.

Europske snage solidarnosti su inicijativa Europske unije kojom se nudi prilika mladima za samostalno osmišljavanje i provođenje projekata od važnosti za lokalnu zajednicu.