PROJEKT - SVI U JATO

Udruga za unaprjeđenje mentalnog zdravlja Vrapčići započela je sa provedbom jednogodišnjeg projekta „Svi u jato“ financiranog od strane Ministarstva zdravstva iz područja psihosocijalne potpore iz dijela prihoda od igara na sreću u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu, a u visini od 400.000,00 kuna. Partneri na projektu su uz udrugu Vrapčići i slavonskobrodska udruga za mlade Enas te Informativno pravni centar.

Projekt „Svi u jato“ namijenjen je osobama sa psihoscijalnim poteškoćama koji za cilj ima jačanje kapaciteta, povećavanje broja ponuđenih aktivnosti korisnicima, poboljašnje uvjeta rada i dnevnog boravka za osobe sa psihosocijalnim poteškoćama, pružanje pravne pomoći i podrške, povećavanje radnih aktivnosti, povećavanje mobilnosti korisinika, ponuda raznih sportskih sadržaja, usvajanje novih stručnih znanja, usvajanje europske standardne prakse mentalnog zdravlja u zajednici i promocija mentalnog zdravlja kao i suzbijanje stigme mentalne bolesti. Projektne aktivnosti vitalan su program udruge Vrapčići kroz kojeg omogućavamo oporavak preko 200 osoba godišnje.

Ono što je posebno važno, a što ovaj projekt omogućava, je umrežavanje svih dionika mentalnog zdravlja na lokalnoj razini provedbe.

Rehabilitacija i osnaživanje oboljelih osoba mora biti zadatak cjelokupne zajednice, zadatak lokalnih institucija, zdravstvenog i socijalnog sustava, te civilnog društva. Danas su arhaična i zastarjela rješenja izmještanja svih mentalnih bolesnika u zabačene institucije do kraja njihovog života. Rješenje su adekvatne usluge u zajednici, i sinergija svih dionika u rehabilitaciji pojedinca. Tu se podrazumijeva cijela lepeza aktivnosti kojima je krajnji cilj potpuno osamostaljenje u okviru individualnih sposobnosti – kažu iz udruge Vrapčići. Unutar projekta, cilj nam je pružiti psihosocijalnu podršku oporavku psihički oboljelim osobama (kroz osvještavanje njihovih potencijala, ukazivanje na problem negativnih obrazaca, mogućnosti oporavka, uklanjanje samostigmatizirajućih stavova, te usvajanje zdravih stilova života i motiviranje na ravnopravan život u zajednici).

Provedbom projekta svim ciljanim skupinama, a posebice onima koji imaju trajna oštećenja psihičke bolesti omogućit će se oporavak, dostojanstven i ravnopravan život u zajednici, sudjelovanje u javnim i društvenim događanjima, a projekt će doprinijeti suzbijanju stigme promotivnim aktivnostima, kazališnom predstavom i muzejem mentalnog zdravlja. Istraživanja pokazuju da što više ljudi znaju o psihičkim bolesnicima, to su pozitivniji njihovi stavovi i veći je stupanj prihvaćanja takvih osoba. Iz toga proizlazi da nam je kao društvu potrebna trajna i sustavna edukacija, kojoj značajno mogu pridonijeti partnerstva i suradnja baš kao na ovom projektnom prijednlogu, a time otvorili put za pravovremeno liječenje uz podršku obitelji i okoline.