Razumijevanje LGBTIQ+ nasilja: Preporuke za podizanje svijesti i promicanje ravnopravnosti

Razumijevanje LGBTIQ+ nasilja: Preporuke za podizanje svijesti i promicanje ravnopravnosti

U sklopu projekta “Uz dugine boje do mentalnog zdravlja”, financiranog od strane Fonda za aktivno građanstvo sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške unutar EGP grantova, proveli smo istraživanje od ožujka do listopada 2023. godine. Istraživanje je obuhvatilo odrasle osobe opće populacije starije od 18 godina i imalo je za cilj istražiti znanje, stavove te razinu nasilja nad pripadnicima LGBTIQ+ zajednice.

Istraživanje je provedeno putem interneta korištenjem alata Google Forms. Konstruirana poveznica poslana je širokom rasponu sudionika putem različitih internetskih kanala, uključujući društvene mreže i e-poštu. Kao instrument istraživanja korišten je anketni upitnik koji je obuhvatio sociodemografske karakteristike sudionika, pitanja o znanju o LGBTIQ+ temama, stavovima prema pripadnicima LGBTIQ+ te razini nasilja.

Prikupljeni podaci, odgovori 201 sudionika, obrađeni su pomoću programskih paketa Microsoft Excel i SPSS for Windows 13.0. Prosječna dob sudionika bila je 31 godina, pri čemu su sudjelovale osobe različitih spolova, uključujući pripadnike LGBTIQ+ populacije.

Rezultati istraživanja otkrili su važne povezanosti između znanja o LGBTIQ+ temama, stavova prema pripadnicima LGBTIQ+ i počinjenog nasilja. Visoka razina znanja bila je povezana s pozitivnijim stavovima i manjom incidencijom nasilja prema LGBTIQ+ osobama. Također, sudionici s višom razinom kontakta s pripadnicima LGBTIQ+ pokazali su bolje razumijevanje i podršku.

Na temelju rezultata izradili smo podnesak u kojem predlažemo implementaciju edukativnih programa o LGBTIQ+ temama, s naglaskom na podizanje svijesti o rizicima nasilja i važnosti inkluzivnosti. Također, ističemo važnost podrške osobama koje su izložene nasilju te potrebu za razvijanjem strategija suzbijanja diskriminacije.

Ovaj podnesak pruža uvid u stvarnost nasilja nad LGBTIQ+ osobama te predstavlja temelj za daljnje akcije u cilju stvaranja društva koje promiče ravnopravnost, razumijevanje i poštovanje prema svim svojim članovima, bez obzira na seksualnu orijentaciju ili rodni identitet.

Ivan Tomasić, voditelj projekta

PODNESAK.pdf
PODNESAK.docx

Ovaj članak napisan je u sklopu projekta “Uz dugine boje do mentalnog zdravlja” koji je financiran od strane Fonda za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova, a ukupna vrijednost projekta je 82.095,79 eura.

„Objava ovog članka omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Udruge za unaprijeđenje mentalnog zdravlja Vrapčići i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.“

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontaktirajte nas