Rodni identitet(Gender identity)

Rodni identitet(Gender identity)

U  posljednjih nekoliko desetljeća termin rod ušao je u široku upotrebu u populaciji naročito kao sinonim za spol. Međutim, spol označava anatomsku strukturu(izgled genitalija), dok se rod odnosi na očekivana, nametnuta ili usvojena društvena ponašanja spolova. Ono što je bitno , naročito kod transrodnosti i interspolnosti ,  je prepoznati i napraviti razliku između ova dva termina. Zadnjih nekoliko godina raste zanimacija i aktualnost tema transrodnosti, nebinarnosti i rodnih identiteta. No unatoč njihovoj popularnosti, možemo sigurno reći da su i dalje velika nepoznanica široj javnosti te čak i profesionalcima u struci.

Što je zapravo rodni identitet?

Svi pripadnici populacije imaju rodni identitet- bilo da su cisrodni, transrodni itd. Jer sam pojam rodnog identiteta različit je od pojma rodne uloge. Kada govorimo rodnim ulogama, tada podrazumijevamo skup očekivanih obrazaca ponašanja, načina izražavanja emocija i razmišljanja koja su normativno dodijeljena unutar tradicionalno podijeljenog sustava rodnih uloga muškarcima i ženama. Dok se rodni identitet definira kao osobno poimanje osobe kao muškarca ili žene( ponekad kao oba roda ili niti jedan rod). Koncept rodnog identiteta je naime povezan sa konceptom rodne uloge, jer rodna uloga predstavlja vanjsku manifestaciju osobe koja odražava njen/njegov rodni identitet.

Uslijed socijalizacije u većini kultura djeca se potiču na konformiranje društvenim normama koje su dane u dvije vrlo binarne kategorije o tome kako tipičan muškarac i žena trebaju izgledati, kako se ponašati, što preferirati i kako izražavati emocije. Rodni identitet praktički na svim razinama samoodređuje svaka osoba, a nastaje kombinacijom urođenih i vanjskih ili okolinskih faktora. Rodna uloga u društvu se iskazuje putem faktora koje možemo opažati: izgled ili ponašanje. Kao primjer toga možemo uzeti određenu osobu koja se smatra muškarcem te se najugodnije osjeća izražavajući se na maskuline načine, koristeći muške rodne zajednice. Stoga je njegov rodni identitet muški ili maskulini. Međutim, treba uzeti u obzir da će mu muška rodna uloga biti pripisana isključivo ako pokazuje karakterističn maskulino  ponašanje/odijevanje/manerizme. Kod većine ljudi rodni identitet i rodna uloga se podudaraju, tj. kongruentne su, ali to ne mora nužno biti.

Što je to transrodnost?

Transrodnost označava nekongruenciju, tj. nepodudaranje između rodnog identiteta osobe koji bismo očekivali sa obzirom na rodni identitet prema  spolu koji je toj osobi pripisan po rođenju(izgledom spolnih organa).

Transrodne osobe jesu one čiji se rodni identitet ili ekspresija rodnog identiteta razlikuju od spola koji im je pripisan po rođenju temeljem izgleda genitalija. Neke transrodne osobe žele medicinski tretman kako bi učinile tranziciju. Ti medicinski tretmani su različiti i uključuju hormonalni tretman i pojedine medicinske zahvate te kirurške postupke namijenjene afirmaciji rodnog identiteta (eng. gender confirmation surgery) Kada transrodna osoba učini potpunu tranziciju, odnosno kada hormonalno i kirurški potpuno afirmira svoj spol prema svojem rodnom identitetu, govorimo o transrodnosti, odnosno o transspolnim osobama.

 Rodni identitet nije dihotoman i kategorijalan, već je riječ o fenomenu na kontinuumu koji na svojim krajnjim polovima ima isključivu maskulinost ili isključivu femininost. Mnogo je pojmova koji opisuju rodne identitete. Stoga, pojam transrodan ili transrodnost jest nadređeni, tzv. „krovni“ ili „kišobran“, pojam za opisati različite rodne identitete i iskustva rodnih identiteta na kontinuumu binarnost – nebinarnost.

Koja je definicija nebinarnosti?

Nebinarne osobe jesu osbe koje svoj rod definiraju izvan raspona identiteta koji se odnosi na muškarca/maskulino ili žene/feminino i koje se ne uklapaju u ovu binarnu kategorijalnu podjelu. Neke osobe pojmom nebinarnog roda ili queergender opisuju svoj rodni identitet, dok je za neke identifikacija queergender previse neodređena, stoga koriste neki drugi  rodni identitet unutar spektra nebinarnsoti kojim se identificiraju(npr. Fluidni identitet ili neodređeni identitet)

Mogu se identificirati tako da uključuju oba roda: mix genderpangender,
polygender ili androgini koji miješaju elemente bivanja muškarcem i bivanja ženom; ili se ne identificiraju niti s jednim rodom pa se izjašnjavaju da nisu niti jednog roda – neutrinogender neutralagendergender freegenderless ili da nemaju rod – bigender ili trigender (ako im je identitet više između rodova i fluidniji).

Rodni identitet je nešto što svi imamo?

Naposlijetku važno je napomenuti, da je rodni identitet nešto svi posjedujemo. Osobe koje su u većini i kod kojih rodni identitet odgovara rodu koji ima je pripisan po rođenju temeljem genitalija se nazivaju cisrodne osobe. S obzirom da svi imamo rodni identitet i da su ti rodni identiteti različiti te na kontinuumu (između isključivo muškog/maskulinog preko neutralnih/fluidnih/nebinarnih/andgorinih do isključivo ženskog/femininog) različite rodne identitete ne treba patologizirati. Svatko najbolje zna koji je njegov/njezin/njihov (ovdje se koristi upravo i zamjenica “njihov” jer rodno nebinarne osobe često koriste plural kako bi najbolje objasnile svoj rodni identitet).

Lucija Šimić

Odsjek za psihologiju , Filozofski fakultet u Rijeci

LITERATURA

Spol, rod i rodni identitet – Zagreb Pride (zagreb-pride.net)

Što je rod i po čemu se razlikuje od spola? – FEMREVOLT

Rodni identiteti, transrodnost i rodna nebinarnost (nepopularna.org)

Ovaj članak napisan je u sklopu projekta “Uz dugine boje do mentalnog zdravlja” koji je financiran od strane Fonda za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova, a ukupna vrijednost projekta je 82.095,79 eura.

„Objava ovog članka omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Udruge za unaprijeđenje mentalnog zdravlja Vrapčići i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.“

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontaktirajte nas